کوینکس حداقل تعداد ارقام اعشاری قیمت را در برخی از جفت ارزهای اسپات و فیوچرز تنظیم می کند