کوینکس گواهی ذخایر (Proof of Reserve) را راه اندازی کرده است

آیا این مطلب مفید بود؟
از 53 نظر دهنده 50 این مطلب را مفید یافته اند
Have more questions? Submit a request
Return to top