رتبه بندی PNL فیوچرز کوینکس: جفت ارز های BLURUSDT، FILUSDT و ۱۸ بازار دیگر را معامله کنید تا در پاداش ۱۵۰۰۰ دلاری سهیم شوید