پاداش 1100 دلاری برای رقابت رتبه بندی CoinExWeb3Redpacket