کوینکس از ارتقاء شبکه STX و هارد فورک آن پشتیبانی خواهد کرد