اطلاعیه در مورد رویداد نوروزی "دعوت از دوستان برای سهیم شدن در پاداش ۶۰۰ دلاری