کوینکس حداقل رقم اعشار قیمت را در برخی از جفت ارزهای اسپات و فیوچرز تنظیم می کند

آیا این مطلب مفید بود؟
از 2 نظر دهنده 2 این مطلب را مفید یافته اند
Have more questions? Submit a request
Return to top