اطلاعیه‌ مربوط به متوقف واریز و برداشت توکن‌های BEP20 در زنچیره BSC