پاداش لیست LUMI: با معاملات LUMI و دارایی CET، در توزیع پاداش ۳۶۰۰۰ دلاری LUMI سهیم شوید!