پاداش لیست EXFI: با معاملات EXFI و دارایی CET، در توزیع پاداش ۲۷۰۰۰ دلاری EXFI سهیم شوید!