اطلاعیه در رابطه با حذف جفت ارزهای معاملاتی LUNA/USDT, LUNA/BTC, LUNA/BCH and UST/USDT