ประกาศ CoinEx เสร็จสิ้นการจัดสรร Airdrop ชุดที่ 1 ในรอบที่ 2 ของ LUNA Airdrop หลังการโจมตี(Post-Attack)