ประกาศ CoinEx เปิดตัวการซื้อขายเชิงกลยุทธ์(Strategy Trading)และเปิดตัว "แผนการลงทุนคงที่"(Auto-Invest Plan)