ประกาศ CoinEx เกี่ยวกับการเพิกถอนเหรียญ CMT, EMC, PGN, SBR, SLC, TRTL