ประกาศ CoinEx เรื่องการระงับการซื้อขายล่วงหน้า(Futures) สำหรับการอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 16 มีนาคม 2023