ประกาศ CoinEx การซื้อคืนและได้ทำการเผาเหรียญ CET ในเดือนมีนาคม 2023