ประกาศ CoinEx จะระงับการให้บริการทั้งหมดสำหรับการอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 20 เมษายน 2023