ประกาศ CoinEx เกี่ยวกับการแจกจ่ายรางวัล KAS Airdrop