ประกาศ CoinEx การซื้อคืนและได้ทำการเผาเหรียญ CET ในเดือนเมษายน 2023