ประกาศ CoinEx จะเพิ่มรายการสัญญาเชิงเส้น AIDOGE และ PEPEUSDT ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2023