การจัดอันดับปริมาณการซื้อขายล่วงหน้า(Futures) ของ CoinEx: เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษวัน BTC Pizza Day เพื่อแบ่งปัน 15,000 USDT!