โปรโมชั่น CoinEx Fiat: ซื้อและขายสกุลเงินดิจิทัลผ่าน MoonPay  ด้วยค่าธรรมเนียม 0%