ประกาศ CoinEx จะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนสัญญาอัจฉริยะ(Smart Contract Swap) JULD