ประกาศ CoinEx จะระงับบริการทั้งหมดสำหรับการอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2023