ประกาศ CoinEx เกี่ยวกับการสนับสนุนการเปลี่ยนชื่อโทเค็น GPT