ประกาศ CoinEx จะเพิ่มเหรียญ MCB ในวันที่ 24 พฤษภาคม