ประกาศ CoinEx จะเพิ่มเหรียญ POOLX ในวันที่ 25 พฤษภาคม