ประกาศ CoinEx จะเพิ่มเหรียญ AERGO ในวันที่ 26 พฤษภาคม