ANC, OXD ve PORT'un Listeden Kaldırılması Hakkında Duyuru