Chương trình Nhà môi giới CoinEx đã ra mắt: Tận hưởng hoa hồng từ 40% trở lên!