Tham gia chương trình CoinEx Creator/Người sáng tạo nội dung: Được nhìn thấy, trở thành người có ảnh hưởng