Thông báo của CoinEx về việc tạm ngừng dịch vụ để nâng cấp máy chủ vào ngày 21 tháng 9 năm 2023