Thông báo của CoinEx về việc tạm ngừng giao dịch Spot/Ký quỹ/Futures để nâng cấp máy chủ vào ngày 2 tháng 11 năm 2023