Thông báo CoinEx về việc tạm ngừng giao dịch Futures để nâng cấp máy chủ vào ngày 23 tháng 11 năm 2023