CoinEx sẽ niêm yết RJV (Rejuve.AI) vào ngày 7 tháng 12