CoinEx sẽ niêm yết Futures kỳ hạn SUPERUSDT, BONKUSDT và ETHWUSDT vào ngày 7 tháng 12 năm 2023