CoinEx sẽ niêm yết MIN (Minswap) vào ngày 8 tháng 12