CoinEx sẽ niêm yết VR (Victoria VR) vào ngày 28 tháng 2 năm 2024