CoinEx sẽ niêm yết GPT (QnA3.AI) vào ngày 28 tháng 2 năm 2024