CoinEx sẽ niêm yết NUB (Sillynubcat) vào ngày 11 tháng 4 năm 2024